Denne høsten startet vi opp med en ny gruppe - Hestegruppen. Flere hadde ønsker om dette og det har vist seg å bli et veldig populært alternativ.  På denne guppen er det Tonje Riise som er primus motor sammen med 5 andre ledere og 6 deltakere. Målet med gruppen er å bli kjent med hest og hestestell samt etterhvert lære å ri. Vi er så heldige å få stelle hesten til Tonje i egen stall og flere av barna er allerede godt kjent med stell og behandling av hest. 

Vi ser fram til flere lærerike stunder med hesten.

Bilder: Tonje Riise
Tekst: Tore Kristiansen